Oversigt

jeppeyoga er en del af fundamentet for VIRKELIG!
Se det aktuelle ugeskema her.

Skemaet nedenfor opdateres derfor ikke længere.

For priser mv. klik her.

uge 20

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.OO-9.5O
astanga yoga
niveau 1-2
sarah
17.OO-18.5O
astanga yoga
mysore stil
jeppe
16.3O-18.2O
astanga yoga
mysore stil
anne
16.3O-18.2O
astanga yoga
niveau 1-2
mette
19.OO-20.5O
astanga yoga
niveau 1-2
jeppe

holdtyper

Det er vores erfaring at det optimale antal elever på et yogahold er 8 til 12, og vi forsøger at holde holdstørrelserne inden for de rammer. Der vil kun undtagelsesvis være hold med mere end 14 elever.

astanga yoga

Vi følger normalt den klassiske Astanga yoga-rækkefølge, men selvom rammen således er umiskendeligt Astanga, så er fokus og indhold hentet i JeppeYoga.

Astanga yoga er en både muskulært og konditionsmæssigt krævende yogaform, og det anbefales altid at starte på et niveau 1 hold, hvis man er begynder.

niveau 1

Et relativt roligt hold – velegnet for begyndere. Timen består af solhilsner, stående stillnger, enkelte siddende stillinger og afsluttende stillinger. Timen slutter med en fælles afspænding.

niveau 2

Et hold for de mere øvede eller mere ambitiøse. Kun egnet for begyndere som enten er i god form eller villige til at tage det så roligt, at de ikke overanstrenger sig. Timen består af solhilsner, stående stillinger, siddende stillinger og afsluttende stillinger. Der trænes i fælles tempo og timen slutter med en fælles afspænding.

niveau 3

Et hold for øvede elever, der kan eller gerne vil lære rækkefølgen af stillingerne selv. Der er fælles tempo gennem de stående stillinger, men fra de siddende stillinger træner alle i eget tempo og laver så meget som nu er passende for dem. Hvis man er ny på dette niveau vil man i starten blive hjulpet igennem ved at kunne følge de andre elever. Holdet fungerer som en god overgang til mysore-holdene. Der er ikke fælles afslutning/afspænding.

mysore stil

Typisk for de mest øvede lever, men der kræves ikke noget bestemt niveau for at komme på et mysore-hold.  Alle kører eget tempo og træner så langt, som er passende for dem. Men man skal kende rækkefølgen af stillingerne eller være indstillet på at lære den. Det er en unik måde at træne på – blandt andet fordi det gør læreren fri til at give indviduel vejledning og individuelle justeringer. Træningen bliver på dette niveau ens egen, men er samtidig noget man gør i fællesskab med andre og i kontinuerlig dialog (fysisk og verbal) med læreren. I starten vil man selvfølgelig kunne blive hjulpet på vej ved at følge de andre elever. Der er ikke fælles afslutning/afspænding.

sattva yoga

En langsom og rolig, men stadig udfordrende yogaform. Færre øvelser, men mere tid til at opleve dem og gå dybere. Holdet er et ‘work in progress’ og konceptet bliver gradvist raffineret. Holdet starter liggende og sluter altid med god tid til at sidde.

For priser mv. klik her.